Bijdragen aan gezondheid en welzijn

Amigoal is er om mensen vanuit een kansarme positie naar een kansrijk vertrekpunt te brengen. Dit doen we door het opzetten en steunen van projecten die bijdragen aan gezondheid en welzijn. We focussen ons hierbij op sport, lifestyle en onderwijs.

Om ons snel en effectief te kunnen inzetten, werken we alleen met ervaren krachten. Vrijwilligers die hun sporen hebben verdiend. En die hun kennis en kunde graag inzetten voor een ander. De wereld voor iedereen kansrijker willen maken. In nauwe samenwerking met lokale spelers.

De focus ligt op het opzetten van samenwerkingsverbanden met partijen zowel in Nederland als ons doelgebied.

In 2019 werd de basis gelegd in Suriname, nog niet onder de paraplu van Amigoal maar volledig volgens de doelstelling van onze stichting en met de inzet van Marianne de Jong, vond in Dan (Suriname) het jaarlijkse lokale voetbaltoernooi plaats. FC Utrecht heeft een prachtige bijdrage in materialen geleverd. Mede daardoor is het toernooi een groot succes geworden.