Our goal is their future!

Amigoal gaat voor ‘samen’. Samen weet je meer en kun je meer. Samen richten we ons vooral op Suriname en op de (ei)landen onder de paraplu van het voormalig Nederlands Koninkrijk. Wij willen samen met de inwoners projecten ontwikkelen die bijdragen aan gezondheid en welzijn. Projecten die hoop en kansen bieden.

Een gezonde toekomst is iets waar iedereen recht op heeft. Daarvoor is een goede basis essentieel. De projecten van Amigoal besteden aandacht aan een vitale levensstijl en daarmee aan die goede basis. Sport, gezondheid en onderwijs staan daarbij centraal. De toekomst begint nu.

Vooralsnog zijn we actief met diverse projecten in Suriname. Zien we kansen en vraaggestuurd bouwen we samen met Surinaamse organisaties.

Hoe werkt Amigoal?

Amigoal werkt vanuit ervaring. Waar de één expert is op het gebied van gezondheidszorg, is de ander dat voor sport en weer anderen hebben hun sporen verdiend in het onderwijs. De kracht van Amigoal zit in de samenwerking en de diversiteit. Mensen uit het veld en vanuit de beleidskant bouwen met elkaar aan de toekomst van jongeren in Suriname en op de Caribische eilanden. 

“We betrekken jongeren zelf ook bij het ontwikkelen van de programma’s. Zo weten we dat we voor hen bezig zijn en dat zij het ondersteunen. Geen ivoren toren maar echt met ‘de poten in de klei’. Dat geldt voor iedereen die met ons samenwerkt. Handen uit de mouwen voor een betere toekomst.”

Amigoal richt zich op de gehele bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen en maken op geen enkel vlak onderscheid in mensen die meedoen en meedenken. Iedereen is welkom om deel te nemen en mee te werken aan de projecten van Amigoal.

 

De Stichting Amigoal is een Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI).

De Stichting Amigoal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften vrijgesteld zijn van belasting en dat we alles wat u ons geeft, kunnen investeren in onze projecten. 

Meer informatie over de ANBI-status op www.belastingdienst.nl