Amigoal is een vrijwilligersorganisatie. Alle mensen die zich voor de stichting inzetten doen dat omdat zij zich betrokken voelen bij mensen in Suriname en het Caribisch deel van ons Koninkrijk die het moeilijk hebben.

Amigoal heeft een bestuur, vrijwilligers en stagiaires.

Iedereen die zich inzet voor Amigoal onderschrijft onze doelstelling.

Het bestuur
Het bestuur van Amigoal bestaat uit drie personen. Het bestuur ontvangt in beginsel geen beloning. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Marianne de Jong

Voorzitter en oprichter

Madelein Leegwater

Vrijwilligers en stagiaires
Naast het bestuur is nog een aantal andere vrijwilligers actief. Zij denken bijvoorbeeld mee over mogelijke projecten, ondersteunen bij de fondsenwerving, houden de website actueel en beheren onze sociale media. We bieden jaarlijks stageplekken aan voor jonge studenten op gebied van marketing, sport, zorg en onderwijs. Zij/hij kan op alle vlakken van de stichting actief zijn. Ook de vrijwilligers en stagiaires verlenen hun werk zonder vergoeding.
Amigoal werkt vanuit ervaring. Waar de één expert is op het gebied van gezondheidszorg, is de ander dat voor sport en weer anderen hebben hun sporen verdiend in het onderwijs. De kracht van Amigoal zit in de samenwerking en de diversiteit. Mensen uit het veld en vanuit de beleidskant bouwen met elkaar aan de toekomst van jongeren in Suriname en op de Caribische eilanden. 

“We betrekken jongeren zelf ook bij het ontwikkelen van de programma’s. Zo weten we dat we voor hen bezig zijn en dat zij het ondersteunen. Geen ivoren toren maar echt met ‘de poten in de klei’. Dat geldt voor iedereen die met ons samenwerkt. Handen uit de mouwen voor een betere toekomst.”

Amigoal richt zich op de gehele bevolking Suriname en van de Nederlandse Antillen en maken op geen enkel vlak onderscheid in mensen die meedoen en meedenken. Iedereen is welkom om deel te nemen en mee te werken aan de projecten van Amigoal.