Van kansarm richting kansrijk

Er is een groot verschil in de levensstandaard in Nederland en die in Suriname en de Caribische gebieden. Logisch misschien maar ongelijkheid die leidt tot armoede en een uitzichtloos bestaan; dat is een ander verhaal. Marianne is vaak in Suriname geweest en voelt dan ook een sterke verantwoordelijkheid om iets te doen aan de kansen van de jonge generatie die nu nog maar weinig toekomstperspectief heeft.

´Juist omdat wij hier beschikken over soms simpele middelen die ze daar niet hebben, is het bijna onze plicht om bij te dragen´

Dat sterke gevoel van verantwoordelijkheid komt vanuit haar moederschap voor vier kinderen en door haar ervaring in de zorg, de kennis en betrokkenheid bij het gebied en haar vaardigheid om kansen te creëren en om te zetten in concrete projecten die altijd resultaatgericht opgesteld zijn.

Wat is het voornaamste doel van Amigoal?

“Ons doel is de jonge generatie uit de vicieuze cirkel te halen die leidt tot armoede en ontsporing. Dat doen we door middel van sport, lifestyle zorg programma’s en onderwijs. We doen dat niet eenmalig maar zorgen dat onze projecten lokaal geborgd worden en gesteund door lokale vertegenwoordigers. Naast de jonge generatie is er ook aandacht voor volwassenen en ouderen. Zij zijn de rolmodellen voor de jeugd. Wij ondersteunen hen in het versterken van hun levenssituatie. Zo kunnen zij nog beter het goede voorbeeld zijn voor de generaties die na hen komen. Alle mensen die betrokken zijn bij Amigoal hebben op enige manier sterke affiniteit met ons werk en onze doelstellingen. Ze dragen bij vanuit een inhoudelijk kennis en achtergrond in maatschappelijke sociale verbeter trajecten. Vooral samen met de inwoners ontwikkelen we passende projecten waarbij het doel leidend is en resultaat altijd voorop staat.”

Hoe werkt Amigoal?

Amigoal werkt vanuit ervaring. Waar de één expert is op het gebied van gezondheidszorg, is de ander dat voor sport en weer anderen hebben hun sporen verdiend in het onderwijs. De kracht van Amigoal zit in de samenwerking en de diversiteit. Mensen uit het veld en vanuit de beleidskant bouwen met elkaar aan de toekomst van jongeren op de Caribische eilanden. 

“We betrekken jongeren zelf ook bij het ontwikkelen van de programma’s. Zo weten we dat we voor hen bezig zijn en dat zij het ondersteunen. Geen ivoren toren maar echt met ‘de poten in de klei’. Dat geldt voor iedereen die met ons samenwerkt. Handen uit de mouwen voor een betere toekomst.”

Amigoal richt zich op de gehele bevolking van de Nederlandse Antillen en maken op geen enkel vlak onderscheid in mensen die meedoen en meedenken. Iedereen is welkom om deel te nemen en mee te werken aan de projecten van Amigoal.