Bij Amigoal zijn we geschokt en diepbedroefd door de recente onthullingen van misbruik en
wangedrag bij SOS Kinderdorpen in Suriname. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun
families, en bij alle kinderen en jongeren in Suriname die te maken hebben met vergelijkbare
uitdagingen.
We veroordelen deze misstanden in de sterkst mogelijke bewoordingen. Misbruik,
wangedrag en machtsmisbruik hebben geen plaats in onze organisatie, noch in enige
andere. Ieder kind heeft recht op bescherming, respect en een veilige omgeving om in op te
groeien.
Het is ongelooflijk pijnlijk om te zien dat deze principes zijn geschonden in een omgeving die
bedoeld was om steun en bescherming te bieden. We betreuren het dat deze incidenten,
gepleegd door mensen die het vertrouwen van de kinderen hadden, een nog grotere schade
hebben aangebracht aan de jeugd en de afhankelijke kinderen in Suriname, een situatie die
al zeer zorgwekkend en moeilijk was.
Bij Amigoal geloven we in leren van onze fouten en die van anderen om ervoor te zorgen dat
ze niet opnieuw gebeuren. Daarom hebben we directe actie ondernomen om onze eigen
beleidsregels en procedures te versterken om ervoor te zorgen dat de kinderen en jongeren
die we dienen volledig beschermd zijn. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van
een nieuwe gedragscode voor al onze partners, vrijwilligers en ambassadeurs. Deze
gedragscode legt duidelijk uit wat we verwachten van iedereen die bij ons betrokken is en
stelt een duidelijk beleid en procedures vast voor het reageren op eventuele zorgen of
meldingen van wangedrag.
Bij Amigoal blijven we ons inzetten voor de veiligheid, het welzijn en de rechten van de
jeugd van Suriname en onze aandachtsgebieden binnen het Koninkrijk en overal ter wereld.
We zullen blijven samenwerken met onze partners en sponsoren om de best mogelijke zorg
en bescherming te bieden. We zullen ook blijven streven naar verbetering, altijd leren en
evolueren om het best mogelijke werk te doen voor de kinderen en jongeren die we dienen.
We danken al onze partners en sponsors voor hun voortdurende steun en begrip tijdens
deze moeilijke tijden. We zijn vastbesloten om het vertrouwen dat in ons is gesteld te blijven
verdienen en om samen te werken aan een betere toekomst voor alle kinderen en jongeren
en in deze specifiek in Suriname.